Lukasevangeliet 12:52

För från och med nu ska fem i samma familj vara separerade, tre mot två och två mot tre. [Nu ges ett exempel från en familj med fem personer:]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἔσονται   γὰρ   ἀπὸ   τοῦ   νῦν   πέντε   ἐν   ἑνὶ   οἴκῳ   διαμεμερισμένοι,   τρεῖς   ἐπὶ   δυσὶν   καὶ   δύο   ἐπὶ   τρισὶν  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔσονται (eimi)
är There will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FDI-3P
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G4002 πέντε (pente)
fem. 5 five
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1520 ἑνὶ (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G3624 οἴκῳ (oikos)
hus, hem, familj house
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1266 διαμεμερισμένοι, (diamerizo)
dela, fördela, utsprida divided,
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-RPP-NPM
G5140 τρεῖς (treis, tria)
3, tre three
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G1417 δυσὶν (duo)
två, båda two,
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till against
Preposition Preposition
PREP
G5140 τρισὶν (treis, tria)
3, tre three.
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)