Lukasevangeliet 12:48

Men den som inte vet [har förhållandevis lite kunskap om sin herres vilja] och gör något som förtjänar straff ska piskas med några få slag. Av den som har fått mycket [av Gud] ska det krävas mycket, och av den som människor har anförtrott mycket [den som har ansvar för att ta hand om andra, att portionera ut mat, uppdraget i vers 42], av honom kommer det att krävas ännu mer (ordagrant 'de kommer att kräva ännu mer')."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὁ   δὲ   μὴ   γνοὺς   ποιήσας   δὲ   ἄξια   πληγῶν   δαρήσεται   ὀλίγας.   παντὶ   δὲ   ᾧ   ἐδόθη   πολύ,   πολὺ   ζητηθήσεται   παρ᾽   αὐτοῦ·   καὶ   ᾧ   παρέθεντο   πολύ,   περισσότερον   αἰτήσουσιν   αὐτόν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1097 γνοὺς (ginosko)
känna, förstå having known,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G4160 ποιήσας (poieo)
göra having done
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G0514 ἄξια (axios)
värdig, tillhör, överensstämmer med ... [things] worthy
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G4127 πληγῶν (plege)
misshandel of stripes,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G1194 δαρήσεται (dero)
slå will be beaten with
VERB Verb
2:a fut. pass. ind. andra futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2FPI-3S
G3641 ὀλίγας. (oligos)
få, lite, liten, i det lilla, nästa ... few.
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G3956 παντὶ (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
Everyone
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3739 (hos, he, ho)
vem to whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge has been given
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G4183 πολύ, (polus)
många, mycket, stor much,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G4183 πολὺ (polus)
många, mycket, stor much
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G2212 ζητηθήσεται (zeteo)
söka, söka efter will be required
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3739 (hos, he, ho)
vem to whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G3908 παρέθεντο (paratithemi)
lägga fram has been committed
VERB Verb
2:a aorist medium ind. andra aorist medium indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AMI-3P
G4183 πολύ, (polus)
många, mycket, stor much,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G4055 περισσότερον (perissoteros)
ännu mer [the] more
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Jämförande jämförande
A-ASN-C
G0154 αἰτήσουσιν (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära will they ask of
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G0846 αὐτόν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)