Lukasevangeliet 12:45

Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: 'Min herre är försenad' (det dröjer innan han kommer), och han börjar slå de andra tjänarna, både män och kvinnor, och äter, dricker och blir berusad,

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἐὰν   δὲ   εἴπῃ   ὁ   δοῦλος   ἐκεῖνος   ἐν   τῇ   καρδίᾳ   αὐτοῦ·   χρονίζει   ὁ   κύριός   μου   ἔρχεσθαι,   καὶ   ἄρξηται   τύπτειν   τοὺς   παῖδας   καὶ   τὰς   παιδίσκας   ἐσθίειν   τε   καὶ   πίνειν   καὶ   μεθύσκεσθαι,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 29 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 Ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἴπῃ (epo)
tala, skicka ut ljud shall say
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1401 δοῦλος (doulos)
slav, livegen, tjänare servant,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1565 ἐκεῖνος (ekeinos)
den that [one],
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2588 καρδίᾳ (kardia)
hjärta, inre heart
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G5549 χρονίζει (chronizo)
dröja Delays
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2962 κύριός (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G2064 ἔρχεσθαι, (erchomai)
anlända, komma, gå to come,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. inf. presens medium eller passiv-deponent infinitiv
V-PNN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0757 ἄρξηται (archo)
regera shall begin
VERB Verb
aorist medium subj. aorist medium subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AMS-3S
G5180 τύπτειν (tupto)
slå to beat
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3816 παῖδας (pais)
tjänare, pojke, flicka men-servants
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G3814 παιδίσκας (paidiske)
tjänsteflicka, slavinna, tjänarinna ... maid-servants,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G2068 ἐσθίειν (esthio)
äta to eat
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G5037 τε (te)
både, inte bara, och also
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4095 πίνειν (pino)
dricka to drink
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3182 μεθύσκεσθαι, (methusko)
bli berusad to get drunk,
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
V-PPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)