Lukasevangeliet 1:20

Se, du ska bli tyst, oförmögen att tala ända fram till den dag då detta sker, därför att du inte trodde mina ord [som är Guds ord], som ska gå i uppfyllelse [oavsett din tro eller otro] när tiden är inne."
[Ängelns namn, Gabriel, betyder gudsman eller Guds krigare. Han var sänd 600 år tidigare till Daniel, se Dan 8:16. Sex månader senare, efter besöket hos Sakarias, blir han sänd till Maria, se Luk 1:26. Eftersom man tecknar till Sakarias när Johannes ska namnges verkar det som om Sakarias även blev döv, se Luk 1:26. Sakarias bad om ett tecken i vers 18 och han får ett tecken som förhindrar honom från att tala otro, se även Hes 3:26 där stumhet kan vara ett tecken.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἰδοὺ   ἔσῃ   σιωπῶν   καὶ   μὴ   δυνάμενος   λαλῆσαι   ἄχρι   ἧς   ἡμέρας   γένηται   ταῦτα,   ἀνθ᾽   ὧν   οὐκ   ἐπίστευσας   τοῖς   λόγοις   μου   οἵτινες   πληρωθήσονται   εἰς   τὸν   καιρὸν   αὐτῶν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G1510 ἔσῃ (eimi)
är you will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. andra person singularis
V-FDI-2S
G4623 σιωπῶν (siopao)
vara tyst, tiga silent,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1410 δυνάμενος (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM
G2980 λαλῆσαι (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... to speak
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G0891 ἄχρι (achri, achris)
fram tills, till, until
Preposition Preposition
PREP
G3739 ἧς (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
R-GSF
G2250 ἡμέρας (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1096 γένηται (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma may take place
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2ADS-3S
G3778 ταῦτα, (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
D-NPN
G0473 ἀνθ᾽ (anti)
i stället för, i motsats till in return for
Preposition Preposition
PREP
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
R-GPN
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4100 ἐπίστευσας (pisteuo)
att tro you did believe
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-AAI-2S
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det in the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3056 λόγοις (logos)
ord, resonemang words
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G1473 μου (ego)
av mig of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3748 οἵτινες (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken which
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
R-NPM
G4137 πληρωθήσονται (pleroo)
uppfylla will be fulfilled
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FPI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2540 καιρὸν (kairos)
tid, rätt tid, tillfälle season
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0846 αὐτῶν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det of them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)