Lukasevangeliet 1:15

för han ska bli stor inför Herren.
Han ska inte dricka vin och starka drycker,
och redan i moderlivet ska han bli fylld av den helige Ande.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἔσται   γὰρ   μέγας   ἐνώπιον   τοῦ   κυρίου,   καὶ   οἶνον   καὶ   σίκερα   οὐ   μὴ   πίῃ,   καὶ   πνεύματος   ἁγίου   πλησθήσεται   ἔτι   ἐκ   κοιλίας   μητρὸς   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔσται (eimi)
är He will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3173 μέγας (megas)
stor, mäktig, viktig great
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1799 ἐνώπιον (enopion)
före, inför, i närvaro av before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2962 κυρίου, (kurios)
Herren, herre Lord;
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3631 οἶνον (oinos)
vin, vinpress wine
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4608 σίκερα (sikera)
berusande dryck strong drink
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4095 πίῃ, (pino)
dricka shall he drink,
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4151 πνεύματος (pneuma)
Ande [of the] Spirit
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G0040 ἁγίου (hagios)
helig Holy
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G4130 πλησθήσεται (pletho)
fylla he will be filled
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G2089 ἔτι (eti)
ännu, andra, längre, ytterligare even
Adverb Adverb
ADV
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G2836 κοιλίας (koilia)
moderliv, mage, buk, födsel [the] womb
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3384 μητρὸς (meter)
mor, mamma of [the] mother
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)