Lukasevangeliet 1:13

Men ängeln sa:
"Var inte rädd, Sakarias,
för din bön har blivit hörd.
Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig,
och du ska ge honom namnet Johannes.
[Det svenska namnet Johannes kommer från det hebreiska Jochanan, som i sin tur är en kortform av Jehochanan. Namnet är sammansatt av Guds namn (hebr. Jahve) och ordet för nåd (hebr. chanan). Betydelsen är ´Gud har förbarmat sig´ eller ´Herren är nådig´.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Εἶπεν   δὲ   πρὸς   αὐτὸν   ὁ   ἄγγελος·   μὴ   φοβοῦ   Ζαχαρία·   διότι   εἰσηκούσθη   ἡ   δέησίς   σου,   καὶ   ἡ   γυνή   σου   Ἐλισάβετ   γεννήσει   υἱόν   σοι,   καὶ   καλέσεις   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   Ἰωάννην.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 28 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud Said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0032 ἄγγελος· (aggelos)
budbärare, ängel angel,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5399 φοβοῦ (phobeo)
frukta do fear,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. imp. presens medium eller passiv-deponent imp.
sing. andra person singularis
V-PNM-2S
G2197 Ζαχαρία· (Zacharias)
Sakarias Zechariah,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
Person (person)
N-VSM-P
G1360 διότι (dioti)
eftersom, för att, därför att, för ... because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1522 εἰσηκούσθη (eisakouo)
bli hörd, bli lyssnad på has been heard
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1162 δέησίς (deesis)
bön, åkallan prayer
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4771 σου, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1135 γυνή (gune)
kvinna, hustru wife
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4771 σου (su)
du, ni, er of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G1665 Ἐλισάβετ (Elisabet)
Elisabeth Elizabeth
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Person (person)
N-NSF-P
G1080 γεννήσει (gennao)
föda, befrukta, födde will bear
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G5207 υἱόν (huios)
son, ättling a son
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4771 σοι, (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2564 καλέσεις (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... you will call
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-FAI-2S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3686 ὄνομα (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2491 Ἰωάννην. (Ioannes)
Johannes John.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)