Lukasevangeliet 1:11

Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. [Att det är den högra sidan indikerar att det är ett positivt budskap om favör, se Matt 25:33. Mest troligt är att ängeln stod på den högra sidan sett från insidan, alltså mellan rökelsealtaret och den sjuarmade ljusstaken, se Heb 9:1–5.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὤφθη   δὲ   αὐτῷ   ἄγγελος   κυρίου   ἑστὼς   ἐκ   δεξιῶν   τοῦ   θυσιαστηρίου   τοῦ   θυμιάματος·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 12 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3708 Ὤφθη (horao)
se Appeared
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G0032 ἄγγελος (aggelos)
budbärare, ängel an angel
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre of [the] Lord,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2476 ἑστὼς (histemi)
stå, ställa, placera already standing
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-RAP-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på at
Preposition Preposition
PREP
G1188 δεξιῶν (dexios)
höger hand, höger, höger sida [the] right
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2379 θυσιαστηρίου (thusiasterion)
altare altar
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2368 θυμιάματος· (thumiama)
rökelse incense.
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)