Markusevangeliet 8:6

Han befallde folket att slå sig ner på marken. Efter att ha tagit de sju bröden och tackat Gud, bröt han dem och gav dem åt lärjungarna (givandet fortsatte kontinuerligt) så att de kunde dela ut dem, och de delade ut dem åt folket.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   παραγγέλλει   τῷ   ὄχλῳ   ἀναπεσεῖν   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   καὶ   λαβὼν   τοὺς   ἑπτὰ   ἄρτους,   εὐχαριστήσας   ἔκλασεν   καὶ   ἐδίδου   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ   ἵνα   παρατιθῶσιν·   καὶ   παρέθηκαν   τῷ   ὄχλῳ.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   παραγγέλλει   τῷ   ὄχλῳ   ἀναπεσεῖν   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   καὶ   λαβὼν   τοὺς   ἑπτὰ   ἄρτους,   εὐχαριστήσας   ἔκλασεν   καὶ   ἐδίδου   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ   ἵνα   παρατιθῶσιν·   καὶ   παρέθηκαν   τῷ   ὄχλῳ.  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3853 παραγγέλλει (paraggello)
befalla He directs
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3793 ὄχλῳ (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0377 ἀναπεσεῖν (anapipto)
sitta ner, slå sig ner to recline
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς, (ge)
jorden, land, marken, trakten ground.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2983 λαβὼν (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta having taken
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2033 ἑπτὰ (hepta)
sju, sjunde seven
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G0740 ἄρτους, (artos)
bröd, limpa loaves,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2168 εὐχαριστήσας (eucharisteo)
tacka, vara tacksam having given thanks,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G2806 ἔκλασεν (klao)
bryta He broke [them]
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 ἐδίδου (didomi)
ge was giving [them]
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3101 μαθηταῖς (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3908 παρατιθῶσιν· (paratithemi)
lägga fram they may set before [them].
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-PAS-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3908 παρέθηκαν (paratithemi)
lägga fram they set [it]
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det before the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3793 ὄχλῳ. (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)