Markusevangeliet 8:4

Lärjungarna sa till honom: "Var kan vi hitta så mycket bröd här i ödemarken [i dessa obebodda trakter] att alla dessa människor kan äta sig mätta?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἀπεκρίθησαν   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   ὅτι   πόθεν   τούτους   δυνήσεταί   τις   ὧδε   χορτάσαι   ἄρτων   ἐπ᾽   ἐρημίας;  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἀπεκρίθησαν   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   ὅτι   πόθεν   τούτους   δυνήσεταί   τις   ὧδε   χορτάσαι   ἄρτων   ἐπ᾽   ἐρημίας;  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 16 (+1).



Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0611 ἀπεκρίθησαν (apokrinomai)
svara answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-ADI-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3101 μαθηταὶ (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G4159 πόθεν (pothen)
varifrån From where
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G3778 τούτους (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
D-APM
G1410 δυνήσεταί (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan will be able
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G5602 ὧδε (hode)
här, denna plats here
Adverb Adverb
ADV
G5526 χορτάσαι (chortazo)
fylla, mätta to satisfy
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G0740 ἄρτων (artos)
bröd, limpa with bread
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till in
Preposition Preposition
PREP
G2047 ἐρημίας; (eremia)
ödemark, öken this desolate place?
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)