Markusevangeliet 8:38

För den som skäms [skulle känna personlig skam] för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte,
för honom ska också Människosonen skämmas,
när han kommer [vid den tid då det är dags att han ska komma] i sin Faders härlighet med de heliga änglarna [för att upprätta tusenårsriket, se Upp 19:14]."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὃς   γὰρ   ἐὰν   ἐπαισχυνθῇ   με   καὶ   τοὺς   ἐμοὺς   λόγους   ἐν   τῇ   γενεᾷ   ταύτῃ   τῇ   μοιχαλίδι   καὶ   ἁμαρτωλῷ,   καὶ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐπαισχυνθήσεται   αὐτὸν   ὅταν   ἔλθῃ   ἐν   τῇ   δόξῃ   τοῦ   πατρὸς   αὐτοῦ   μετὰ   τῶν   ἀγγέλων   τῶν   ἁγίων.¶  

Textus Receptus (TR)

ὃς   γὰρ   ἐὰν   ἐπαισχυνθῇ   με   καὶ   τοὺς   ἐμοὺς   λόγους   ἐν   τῇ   γενεᾷ   ταύτῃ   τῇ   μοιχαλίδι   καὶ   ἁμαρτωλῷ,   καὶ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐπαισχυνθήσεται   αὐτὸν   ὅταν   ἔλθῃ   ἐν   τῇ   δόξῃ   τοῦ   πατρὸς   αὐτοῦ   μετὰ   τῶν   ἀγγέλων   τῶν   ἁγίων.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 36 ord, NA har 37 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem Who[ever]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1870 ἐπαισχυνθῇ (epaischunomai)
skämmas shall be ashamed of
VERB Verb
aorist passiv dep. subj. aorist passiv deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AOS-3S
G1473 με (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1699 ἐμοὺς (emos)
min, mitt, mina My
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis maskulinum
S-1SAPM
G3056 λόγους (logos)
ord, resonemang words
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1074 γενεᾷ (genea)
släktled, släkte generation
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3778 ταύτῃ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
D-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3428 μοιχαλίδι (moichalis)
trolös, äktenskapsbryterska, äktens ... adulterous
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0268 ἁμαρτωλῷ, (hamartolos)
syndig, syndare sinful,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa of Man
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1870 ἐπαισχυνθήσεται (epaischunomai)
skämmas will be ashamed of
VERB Verb
fut. passiv dep. ind. futurum passiv deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FOI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3752 ὅταν (hotan)
när when
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἔλθῃ (erchomai)
anlända, komma, gå He may come
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1391 δόξῃ (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... glory
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρὸς (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0032 ἀγγέλων (aggelos)
budbärare, ängel angels
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0040 ἁγίων.¶ (hagios)
helig holy.
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)