Markusevangeliet 8:33

Men Jesus vände sig om [och vände Petrus ryggen], och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus och sa: "Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὁ   δὲ   ἐπιστραφεὶς   καὶ   ἰδὼν   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   ἐπετίμησεν   Πέτρῳ   καὶ   λέγει·   ὕπαγε   ὀπίσω   μου,   σατανᾶ,   ὅτι   οὐ   φρονεῖς   τὰ   τοῦ   θεοῦ   ἀλλὰ   τὰ   τῶν   ἀνθρώπων.  

Textus Receptus (TR)

ὁ   δὲ   ἐπιστραφεὶς   καὶ   ἰδὼν   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   ἐπετίμησεν   τῷ   Πέτρῳ   καὶ   λέγει·   ὕπαγε   ὀπίσω   μου,   σατανᾶ,   ὅτι   οὐ   φρονεῖς   τὰ   τοῦ   θεοῦ   ἀλλὰ   τὰ   τῶν   ἀνθρώπων.  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1994 ἐπιστραφεὶς (epistrepho)
vända, återvända, vända om, omvända ... having turned
VERB Verb
2:a aorist pass. part. andra aorist passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2APP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ἰδὼν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... having looked upon
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3101 μαθητὰς (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2008 ἐπετίμησεν (epitimao)
tala strängt till, förbjuda strängt ... He rebuked
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G4074 Πέτρῳ (Petros)
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγει· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... speaks,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G5217 ὕπαγε (hupago)
do go
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G3694 ὀπίσω (opiso)
efter, bakom, tillbaka behind
Preposition Preposition
PREP
G1473 μου, (ego)
av mig Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G4567 σατανᾶ, (Satanas)
Satan Satan,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-VSM-T
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5426 φρονεῖς (phroneo)
tänka you have in mind
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det things
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det things
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0444 ἀνθρώπων. (anthropos)
människa of men.
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)