Markusevangeliet 8:20

[Jesus fortsätter:] "Och efter de sju bröden till de 4000, hur många stora korgar fulla med rester fick ni då?"
"Sju", svarade de.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅτε   τοὺς   ἑπτὰ   εἰς   τοὺς   τετρακισχιλίους   πόσων   σπυρίδων   πληρώματα   κλασμάτων   ἤρατε;   καὶ   λέγουσιν   αὐτῷ·   ἑπτά.  

Textus Receptus (TR)

ὅτε   δὲ   τοὺς   ἑπτὰ   εἰς   τοὺς   τετρακισχιλίους   πόσων   σπυρίδων   πληρώματα   κλασμάτων   ἤρατε;   καὶ   λέγουσιν   αὐτῷ·   οἱ   ἑπτά.  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 15 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε (hote)
när, medans When
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2033 ἑπτὰ (hepta)
sju, sjunde seven
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G5070 τετρακισχιλίους (tetrakischilioi)
fyratusen, 4000 four thousand,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G4214 πόσων (posos)
hur mycket, hur stort, hur många of how many
Korrelativt (eller frågande) pron. Korrelativt (eller frågande) pronomen
gen. pl. gen. pluralis femininum
Q-GPF
G4711 σπυρίδων (spuris)
korg baskets
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G4138 πληρώματα (pleroma)
fullhet [the] fillings
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G2801 κλασμάτων (klasma)
bitar of fragments
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G0142 ἤρατε; (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort took you up?
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-AAI-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγουσιν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... they speak
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2033 ἑπτά. (hepta)
sju, sjunde Seven.
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
Nummer Nummer
A-APF-NUI

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)