Markusevangeliet 8:17

Jesus, väl medveten om detta, sa till dem: "Varför diskuterar ni om det var på grund av att ni inte hade med er bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är era hjärtan så hårda (fastlåsta i en sådan förstockelse)?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   γνοὺς   λέγει   αὐτοῖς·   τί   διαλογίζεσθε   ὅτι   ἄρτους   οὐκ   ἔχετε;   οὔπω   νοεῖτε   οὐδὲ   συνίετε;   πεπωρωμένην   ἔχετε   τὴν   καρδίαν   ὑμῶν;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   γνοὺς   ὁ   Ἰησοῦς   λέγει   αὐτοῖς·   τί   διαλογίζεσθε   ὅτι   ἄρτους   οὐκ   ἔχετε;   οὔπω   νοεῖτε   οὐδὲ   συνίετε;   ἔτι   πεπωρωμένην   ἔχετε   τὴν   καρδίαν   ὑμῶν;  

Grundtextkommentarer

NA har 19 ord, TR har 22 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1097 γνοὺς (ginosko)
känna, förstå having known [it],
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... He says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem Why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G1260 διαλογίζεσθε (dialogizomai)
diskutera, överväga, samtala, föra ... reason you
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-PNI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G0740 ἄρτους (artos)
bröd, limpa loaves
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχετε; (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you have?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3768 οὔπω (oupo)
inte ännu Not yet
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G3539 νοεῖτε (noeo)
inse, förstå do you perceive
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G4920 συνίετε; (suniemi)
förstå understand?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G4456 πεπωρωμένην (poroo)
förhärda, förstocka Hardened
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
V-RPP-ASF
G2192 ἔχετε (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... do you have
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2588 καρδίαν (kardia)
hjärta, inre heart
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4771 ὑμῶν; (su)
du, ni, er of you?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)