Markusevangeliet 8:1

[Detta är det andra brödundret. Tidigare på våren hade Jesus gjort ett brödunder för 5000 judar på västra sidan av Galileiska sjön, se Mark 6:30–44. Även om Markus inte anger var det andra matundret sker är det troligt att Jesus är någonstans på östra sidan av Galileiska sjön. Formuleringen "vid den tiden" kopplar ihop händelsen till Jesu vandring utanför de judiska områdena till Tyros och Sidon och sedan tillbaka via Dekapolis, se Mark 7:31.]
Vid den tiden [då de var på östra sidan av Galileiska sjön] hade det återigen samlats mycket folk, och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sa till dem:

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐν   ἐκείναις   ταῖς   ἡμέραις   πάλιν   πολλοῦ   ὄχλου   ὄντος   καὶ   μὴ   ἐχόντων   τί   φάγωσιν,   προσκαλεσάμενος   τοὺς   μαθητὰς   λέγει   αὐτοῖς·  

Textus Receptus (TR)

Ἐν   ἐκείναις   ταῖς   ἡμέραις   πάλιν   πολλοῦ   ὄχλου   ὄντος   καὶ   μὴ   ἐχόντων   τί   φάγωσιν,   προσκαλεσάμενος   ὁ   Ἰησοῦς   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   λέγει   αὐτοῖς·  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... In
Preposition Preposition
PREP
G1565 ἐκείναις (ekeinos)
den those
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ pl. dativ pluralis femininum
D-DPF
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2250 ἡμέραις (hemera)
dag, daglig days,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G4183 πολλοῦ (polus)
många, mycket, stor much
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G3793 ὄχλου (ochlos)
människor, skara, folkskara [the] crowd
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1510 ὄντος (eimi)
är being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἐχόντων (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-PAP-GPM
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G5315 φάγωσιν, (phago)
äta they may eat,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G4341 προσκαλεσάμενος (proskaleomai)
kalla having called to [Him]
VERB Verb
aorist medium-dep. part. aorist medium-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-ADP-NSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3101 μαθητὰς (mathetes)
lärjunge disciples,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... He says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)