Markusevangeliet 7:31

Jesus gick tillbaka från området kring Tyros och Sidon till Galileiska sjön. På vägen passerade han genom området kring Dekapolis [ordagrant "De tio städerna", ett område, öster om Galileiska sjön, som från början bestod av tio städer].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   πάλιν   ἐξελθὼν   ἐκ   τῶν   ὁρίων   Τύρου   ἦλθεν   διὰ   Σιδῶνος   εἰς   τὴν   θάλασσαν   τῆς   Γαλιλαίας   ἀνὰ   μέσον   τῶν   ὁρίων   Δεκαπόλεως.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   πάλιν   ἐξελθὼν   ἐκ   τῶν   ὁρίων   Τύρου   ἦλθεν   διὰ   Σιδῶνος   εἰς   τὴν   θάλασσαν   τῆς   Γαλιλαίας   ἀνὰ   μέσον   τῶν   ὁρίων   Δεκαπόλεως.  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 20 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G1831 ἐξελθὼν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... having departed
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G3725 ὁρίων (horion)
område, gräns, kustlinje region
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G5184 Τύρου (Turos)
Tyros of Tyre,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2064 ἦλθεν (erchomai)
anlända, komma, gå He came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G4605 Σιδῶνος (Sidon)
Sidon Sidon,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2281 θάλασσαν (thalassa)
hav, sjö Sea
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1056 Γαλιλαίας (Galilaia)
Galileen of Galilee
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G0303 ἀνὰ (ana)
bland, upp, igen, tillbaka through
Preposition Preposition
PREP
G3319 μέσον (mesos)
mitt ibland, [the] midst
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G3725 ὁρίων (horion)
område, gräns, kustlinje region
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G1179 Δεκαπόλεως. (Dekapolis)
Dekapolis of [the] Decapolis.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)