Markusevangeliet 7:30

Hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen.
[Judar använde ofta uttrycket "hundar" för icke-judar. Här används dock inte det vanliga ordet för en vildhund, gr kyon, se Matt 7:6, utan en diminutiv form kynarion, som beskriver en mindre, tam familjehund. Se Matt 15:28 för mer info.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἀπελθοῦσα   εἰς   τὸν   οἶκον   αὐτῆς   εὗρεν   τὸ   παιδίον   βεβλημένον   ἐπὶ   τὴν   κλίνην   καὶ   τὸ   δαιμόνιον   ἐξεληλυθός.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἀπελθοῦσα   εἰς   τὸν   οἶκον   αὐτῆς   εὗρεν   τὸ   παιδίον   βεβλημένον   ἐπὶ   τὴν   κλίνην   καὶ   τὸ   δαιμόνιον   ἐξεληλυθός.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 13 ord, NA har 17 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0565 ἀπελθοῦσα (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, having gone away
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-2AAP-NSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3624 οἶκον (oikos)
hus, hem, familj home
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0846 αὐτῆς (autos)
honom, dem, henne, den, det of her,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G2147 εὗρεν (heurisko)
finna, befinnas vara she found
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3813 παιδίον (paidion)
litet barn, ett barn i koltåldern child
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0906 βεβλημένον (ballo)
kasta, hälla, kasta ut laid
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-RPP-ASN
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2825 κλίνην (kline)
säng bed,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1140 δαιμόνιον (daimonion)
demon demon
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1831 ἐξεληλυθός.¶ (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... having left
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-2RAP-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)