Markusevangeliet 7:27

Han sa: "Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt de tamhundarna (de små hundarna)."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἔλεγεν   αὐτῇ·   ἄφες   πρῶτον   χορτασθῆναι   τὰ   τέκνα·   οὐ   γάρ   ἐστιν   καλὸν   λαβεῖν   τὸν   ἄρτον   τῶν   τέκνων   καὶ   τοῖς   κυναρίοις   βαλεῖν.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἔλεγεν   ὁ   Ἰησοῦς   αὐτῇ·   ἄφες   πρῶτον   χορτασθῆναι   τὰ   τέκνα·   οὐ   γάρ   ἐστιν   καλὸν   λαβεῖν   τὸν   ἄρτον   τῶν   τέκνων   καὶ   τοῖς   κυναρίοις   βαλεῖν.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 21 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 ἔλεγεν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... He was saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0846 αὐτῇ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to her,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
P-DSF
G0863 ἄφες (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... do permit
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G4413 πρῶτον (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G5526 χορτασθῆναι (chortazo)
fylla, mätta to be satisfied
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G5043 τέκνα· (teknon)
barn, son eller dotter children;
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1063 γάρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστιν (eimi)
är it is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2570 καλὸν (kalos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G2983 λαβεῖν (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta to take
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0740 ἄρτον (artos)
bröd, limpa bread
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G5043 τέκνων (teknon)
barn, son eller dotter children,
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G2952 κυναρίοις (kunarion)
hund dogs
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G0906 βαλεῖν. (ballo)
kasta, hälla, kasta ut to cast [it].
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)