Markusevangeliet 7:25

En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom och kastade sig ned vid hans fötter. [Att kasta sig ned vid någons fötter visar på både sorg och vördnad. Tidigare hade en synagogföreståndare gjort på samma sätt, se Mark 5:22.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀλλ᾽   εὐθὺς   ἀκούσασα   γυνὴ   περὶ   αὐτοῦ   ἧς   εἶχεν   τὸ   θυγάτριον   αὐτῆς   πνεῦμα   ἀκάθαρτον,   ἐλθοῦσα   προσέπεσεν   πρὸς   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ·  

Textus Receptus (TR)

ἀλλ᾽   εὐθὺς   ἀκούσασα   γὰρ   γυνὴ   περὶ   αὐτοῦ   ἧς   εἶχεν   τὸ   θυγάτριον   αὐτῆς   πνεῦμα   ἀκάθαρτον,   ἐλθοῦσα   προσέπεσεν   πρὸς   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ·  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But
Konj. Konjunktion
CONJ
G2112 εὐθὺς (eutheos)
genast, strax immediately
Adverb Adverb
ADV
G0191 ἀκούσασα (akouo)
höra, lyssna having heard
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-AAP-NSF
G1135 γυνὴ (gune)
kvinna, hustru a woman
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom about
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3739 ἧς (hos, he, ho)
vem of whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
R-GSF
G2192 εἶχεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... had
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G2365 θυγάτριον (thugatrion)
liten dotter little daughter
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0846 αὐτῆς (autos)
honom, dem, henne, den, det of her
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G4151 πνεῦμα (pneuma)
Ande spirit
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0169 ἀκάθαρτον, (akathartos)
oren unclean,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G2064 ἐλθοῦσα (erchomai)
anlända, komma, gå having come,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-2AAP-NSF
G4363 προσέπεσεν (prospipto)
falla ned fell
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till at
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4228 πόδας (pous)
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)