Markusevangeliet 7:24

Han begav sig bort därifrån och gick in i Tyros område. Han tog in i ett hus och ville inte att någon skulle få veta det, men det gick inte att hålla det hemligt.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐκεῖθεν   δὲ   ἀναστὰς   ἀπῆλθεν   εἰς   τὰ   ὅρια   Τύρου   καὶ   εἰσελθὼν   εἰς   οἰκίαν   οὐδένα   ἤθελεν   γνῶναι   καὶ   οὐκ   ἠδυνήθη   λαθεῖν.  

Textus Receptus (TR)

Ἐκεῖθεν   δὲ   ἀναστὰς   ἀπῆλθεν   εἰς   τὰ   ὅρια   Τύρου   καὶ   Σιδῶνος.   καὶ   εἰσελθὼν   εἰς   τὴν   οἰκίαν   οὐδένα   ἤθελεν   γνῶναι   καὶ   οὐκ   ἠδυνήθη   λαθεῖν.  

Grundtextkommentarer

NA har 19 ord, TR har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1564 Ἐκεῖθεν (ekeithen)
därifrån From there
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G0450 ἀναστὰς (anistemi)
stå upp, uppstå, resa sig upp having risen up,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G0565 ἀπῆλθεν (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, He went away
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3725 ὅρια (horion)
område, gräns, kustlinje region
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G5184 Τύρου (Turos)
Tyros of Tyre.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1525 εἰσελθὼν (eiserchomai)
komma having entered
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3614 οἰκίαν (oikia)
hus, hem, hushåll, från huset a house,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3762 οὐδένα (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget no one
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Nominativ nominativ
A-ASM-N
G2309 ἤθελεν (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska He was wishing
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1097 γνῶναι (ginosko)
känna, förstå to know [it],
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1410 ἠδυνήθη (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan He was able
VERB Verb
aorist passiv dep. ind. aorist passiv deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-AOI-3S
G2990 λαθεῖν. (lanthano)
hemlighålla, ignorera to be hidden.
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)