Markusevangeliet 6:55

De sprang runt till de sjuka i hela trakten och bar ut dem på deras bäddar dit där de hörde att han var.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

περιέδραμον   ὅλην   τὴν   χώραν   ἐκείνην   καὶ   ἤρξαντο   ἐπὶ   τοῖς   κραβάττοις   τοὺς   κακῶς   ἔχοντας   περιφέρειν   ὅπου   ἤκουον   ὅτι   ἐστίν.  

Textus Receptus (TR)

περιέδραμον   ὅλην   τὴν   χώραν   ἐκείνην   καὶ   ἤρξαντο   ἐπὶ   τοῖς   κραβάττοις   τοὺς   κακῶς   ἔχοντας   περιφέρειν   ὅπου   ἤκουον   ὅτι   ἐκεῖ   ἐστίν.  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 18 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4063 περιέδραμον (peritrecho)
springa runt they ran around
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3650 ὅλην (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g ... all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G5561 χώραν (chora)
land region
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1565 ἐκείνην (ekeinos)
den that,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
D-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0757 ἤρξαντο (archo)
regera they began
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-ADI-3P
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G2895 κραβάττοις (krabbatos)
bädd, bår mats
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2560 κακῶς (kakos)
vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, i ... sick
Adverb Adverb
ADV
G2192 ἔχοντας (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G4064 περιφέρειν (periphero)
bära runt to carry about,
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, överallt to wherever
Konj. Konjunktion
CONJ
G0191 ἤκουον (akouo)
höra, lyssna they were hearing
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστίν. (eimi)
är He is.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)