Markusevangeliet 6:51

Sedan steg han upp till dem i båten, och vinden lade sig. De blev utom sig av häpnad,

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἀνέβη   πρὸς   αὐτοὺς   εἰς   τὸ   πλοῖον,   καὶ   ἐκόπασεν   ὁ   ἄνεμος.   καὶ   λίαν   ἐκ   περισσοῦ   ἐν   ἑαυτοῖς   ἐξίσταντο,  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἀνέβη   πρὸς   αὐτοὺς   εἰς   τὸ   πλοῖον,   καὶ   ἐκόπασεν   ὁ   ἄνεμος.   καὶ   λίαν   ἐκ   περισσοῦ   ἐν   ἑαυτοῖς   ἐξίσταντο,   καὶ   ἐθαύμαζον·  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 20 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0305 ἀνέβη (anabaino)
stiga upp, gå upp, resa sig upp, re ... He went up
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4143 πλοῖον, (ploion)
skepp boat,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2869 ἐκόπασεν (kopazo)
upphörde, mojnade ceased
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0417 ἄνεμος. (anemos)
vind, vindkast wind.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3029 λίαν (lian)
mycket exceedingly
Adverb Adverb
ADV
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på in
Preposition Preposition
PREP
G4053 περισσοῦ (perissos)
utöver, mer än, runtom abundance
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῖς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ pl. tredje person dativ pluralis maskulinum
F-3DPM
G1839 ἐξίσταντο, (existemi)
bli utom sig av förundran they were amazed,
VERB Verb
imp. medium ind. imperfekt medium indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IMI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)