Markusevangeliet 6:50

för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa: "Ta det lugnt (var vid gott mod)! Jag Är (det är jag), var inte rädda!" [2 Mos 3:14; Job 9:8]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

πάντες   γὰρ   αὐτὸν   εἶδον   καὶ   ἐταράχθησαν.   ὁ   δὲ   εὐθὺς   ἐλάλησεν   μετ᾽   αὐτῶν   καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   θαρσεῖτε,   ἐγώ   εἰμι,   μὴ   φοβεῖσθε.  

Textus Receptus (TR)

πάντες   γὰρ   αὐτὸν   εἶδον   καὶ   ἐταράχθησαν.   ὁ   δὲ   εὐθὺς   ἐλάλησεν   μετ᾽   αὐτῶν   καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   θαρσεῖτε,   ἐγώ   εἰμι,   μὴ   φοβεῖσθε.  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 20 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντες (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1492 εἶδον (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... saw
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5015 ἐταράχθησαν. (tarasso)
vara upprörd, göra någon upprörd ... were troubled.
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G2112 εὐθὺς (eutheos)
genast, strax immediately
Adverb Adverb
ADV
G2980 ἐλάλησεν (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... He spoke
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G2293 θαρσεῖτε, (tharseo)
va vid gott mod Take courage!
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G1473 ἐγώ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1510 εἰμι, (eimi)
är am [He];
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5399 φοβεῖσθε. (phobeo)
frukta do fear.
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. imp. presens medium eller passiv-deponent imp.
pl. andra person pluralis
V-PNM-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)