Markusevangeliet 6:48

När han såg hur de slet vid årorna, för vinden var emot dem, kom han gående på sjön till dem strax före gryningen (under den fjärde nattväkten – någon gång mellan klockan tre och sex). Han ville komma till deras sida [för att hjälpa dem].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἰδὼν   αὐτοὺς   βασανιζομένους   ἐν   τῷ   ἐλαύνειν,   ἦν   γὰρ   ὁ   ἄνεμος   ἐναντίος   αὐτοῖς,   περὶ   τετάρτην   φυλακὴν   τῆς   νυκτὸς   ἔρχεται   πρὸς   αὐτοὺς   περιπατῶν   ἐπὶ   τῆς   θαλάσσης   καὶ   ἤθελεν   παρελθεῖν   αὐτούς.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἰδὼν   αὐτοὺς   βασανιζομένους   ἐν   τῷ   ἐλαύνειν,   ἦν   γὰρ   ὁ   ἄνεμος   ἐναντίος   αὐτοῖς,   καὶ   περὶ   τετάρτην   φυλακὴν   τῆς   νυκτὸς   ἔρχεται   πρὸς   αὐτοὺς   περιπατῶν   ἐπὶ   τῆς   θαλάσσης   καὶ   ἤθελεν   παρελθεῖν   αὐτούς.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 29 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ἰδὼν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... seeing
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G0928 βασανιζομένους (basanizo)
plåga, ansatt straining
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PPP-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G1643 ἐλαύνειν, (elauno)
ro, driva rowing,
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0417 ἄνεμος (anemos)
vind, vindkast wind
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1727 ἐναντίος (enantios)
emot, mot contrary
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G0846 αὐτοῖς, (autos)
honom, dem, henne, den, det to them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom About
Preposition Preposition
PREP
G5067 τετάρτην (tetartos)
fjärde [the] fourth
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G5438 φυλακὴν (phulake)
fängelse watch
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3571 νυκτὸς (nux)
natt, midnatt night
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2064 ἔρχεται (erchomai)
anlända, komma, gå He comes
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G4043 περιπατῶν (peripateo)
walking
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2281 θαλάσσης (thalassa)
hav, sjö sea,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2309 ἤθελεν (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska He was wishing
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3928 παρελθεῖν (parerchomai)
förgå, passera to pass by
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0846 αὐτούς.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)