Markusevangeliet 6:41

Jesus tog de fem brödstyckena och de två fiskarna och såg upp mot himlen och välsignade dem. [Jesus bad antagligen den judiska välsignelsen Hamotzi: "Välsignad är du Herre, universums Kung, som frambringar bröd från jorden."] Sedan bröt han bröden och gav dem [oupphörligen, verbformen beskriver ett kontinuerligt givande], åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem åt folket. [Undret skedde i Jesu händer.] Han fördelade också de två fiskarna åt alla,

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   λαβὼν   τοὺς   πέντε   ἄρτους   καὶ   τοὺς   δύο   ἰχθύας,   ἀναβλέψας   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   εὐλόγησεν   καὶ   κατέκλασεν   τοὺς   ἄρτους   καὶ   ἐδίδου   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ   ἵνα   παρατιθῶσιν   αὐτοῖς,   καὶ   τοὺς   δύο   ἰχθύας   ἐμέρισεν   πᾶσιν.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   λαβὼν   τοὺς   πέντε   ἄρτους   καὶ   τοὺς   δύο   ἰχθύας,   ἀναβλέψας   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   εὐλόγησεν   καὶ   κατέκλασεν   τοὺς   ἄρτους   καὶ   ἐδίδου   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ   ἵνα   παρατιθῶσιν   αὐτοῖς,   καὶ   τοὺς   δύο   ἰχθύας   ἐμέρισεν   πᾶσιν.  

Grundtextkommentarer

TR har 31 ord, NA har 32 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2983 λαβὼν (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta having taken
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4002 πέντε (pente)
fem. 5 five
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G0740 ἄρτους (artos)
bröd, limpa loaves
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G2486 ἰχθύας, (ichthus)
fisk fish,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0308 ἀναβλέψας (anablepo)
får sin syn, såg upp having looked up
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3772 οὐρανὸν (ouranos)
himmel heaven,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2127 εὐλόγησεν (eulogeo)
välsigna, prisa He blessed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2622 κατέκλασεν (kataklao)
bryta broke
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G0740 ἄρτους (artos)
bröd, limpa loaves,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 ἐδίδου (didomi)
ge He was giving [them]
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3101 μαθηταῖς (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3908 παρατιθῶσιν (paratithemi)
lägga fram they may set before
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-PAS-3P
G0846 αὐτοῖς, (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G2486 ἰχθύας (ichthus)
fisk fish
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3307 ἐμέρισεν (merizo)
splittra, tilldela He divided
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3956 πᾶσιν. (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
among all.
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)