Markusevangeliet 6:34

När Jesus gick i land [på en plats som i normala fall skulle varit relativt öde] såg han att en stor skara väntade på honom. Han blev djupt rörd av medömkan, för de var som får utan en herde. [Senare på dagen var de 5000 män plus kvinnor och barn, se vers 44, så redan nu är kanske flera tusen samlade där.]
Han började undervisa dem om många saker (många olika ämnen och områden).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐξελθὼν   εἶδεν   πολὺν   ὄχλον   καὶ   ἐσπλαγχνίσθη   ἐπ᾽   αὐτοὺς   ὅτι   ἦσαν   ὡς   πρόβατα   μὴ   ἔχοντα   ποιμένα.   καὶ   ἤρξατο   διδάσκειν   αὐτοὺς   πολλά.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐξελθὼν   εἶδεν   ὁ   Ἰησοῦς   πολὺν   ὄχλον   καὶ   ἐσπλαγχνίσθη   ἐπ᾽   αὐτοὺς   ὅτι   ἦσαν   ὡς   πρόβατα   μὴ   ἔχοντα   ποιμένα.   καὶ   ἤρξατο   διδάσκειν   αὐτοὺς   πολλά.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 21 ord, TR har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξελθὼν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... having gone out,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1492 εἶδεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... He saw
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4183 πολὺν (polus)
många, mycket, stor a great
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G3793 ὄχλον (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4697 ἐσπλαγχνίσθη (splagchnizomai)
ha
känna medlidande
was moved with compassion
VERB Verb
aorist passiv dep. ind. aorist passiv deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-AOI-3S
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till toward
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἦσαν (eimi)
är they were
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G5613 ὡς (hos)
som like
Konj. Konjunktion
CONJ
G4263 πρόβατα (probaton, diminutive:, probation)
får sheep
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχοντα (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-PAP-NPN
G4166 ποιμένα. (poimen)
herde a shepherd.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0757 ἤρξατο (archo)
regera He began
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G1321 διδάσκειν (didasko)
undervisa, lära to teach
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G4183 πολλά.¶ (polus)
många, mycket, stor many things.
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)