Markusevangeliet 6:30

Apostlarna [som ordagrant betyder "de utsända missionärerna"] samlades hos Jesus [antagligen i Kapernaum] och berättade för honom om allt de hade gjort [hur de drivit ut orena andar och botat sjuka] och allt de undervisat om [vilka ämnen de tagit upp].
[Jesus hade för första gången sänt ut de tolv lärjungarna på egen hand. Två och två hade de gått runt i byarna och städerna i Galileen, se vers 7–13.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   συνάγονται   οἱ   ἀπόστολοι   πρὸς   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   ἀπήγγειλαν   αὐτῷ   πάντα   ὅσα   ἐποίησαν   καὶ   ὅσα   ἐδίδαξαν.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   συνάγονται   οἱ   ἀπόστολοι   πρὸς   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   ἀπήγγειλαν   αὐτῷ   πάντα   καὶ   ὅσα   ἐποίησαν   καὶ   ὅσα   ἐδίδαξαν.  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4863 συνάγονται (sunago)
samla are gathered together
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PPI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0652 ἀπόστολοι (apostolos)
apostel, budbärare apostles
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0518 ἀπήγγειλαν (apaggello)
underrätta, meddela, berätta they related
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3745 ὅσα (hosos)
så länge how much
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
K-APN
G4160 ἐποίησαν (poieo)
göra they had done
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3745 ὅσα (hosos)
så länge how much
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
K-APN
G1321 ἐδίδαξαν. (didasko)
undervisa, lära they had taught.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)