Markusevangeliet 5:5

Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och skar sig med stenar.
[Markus beskriver med flest detaljer hur djupt plågad den här mannen är av de onda andarna, och hur brutalt han har behandlats av omgivningen. Mannens personlighet har blivit förvriden, men när han ser Jesus ser han den som kan befria honom. Markus och Lukas nämner bara en man, medan Matteus skriver att de var två, se Matt 8:28; Luk 8:27. Evangelierna är ögonvittnesskildringar och denna typ av skillnader är inte ovanliga eller konstiga. Troligtvis är det två eller flera män som bor här bland gravarna. En av dem är mer framträdande och den som för konversationen.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   διὰ   παντὸς   νυκτὸς   καὶ   ἡμέρας   ἐν   τοῖς   μνήμασιν   καὶ   ἐν   τοῖς   ὄρεσιν   ἦν   κράζων   καὶ   κατακόπτων   ἑαυτὸν   λίθοις.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   διὰ   παντὸς   νυκτὸς   καὶ   ἡμέρας   ἐν   τοῖς   μνήμασιν   καὶ   ἐν   τοῖς   ὄρεσιν   ἦν   κράζων   καὶ   κατακόπτων   ἑαυτὸν   λίθοις.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὸς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all [times]
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G3571 νυκτὸς (nux)
natt, midnatt night
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2250 ἡμέρας (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G3418 μνήμασιν (mnema)
grav tombs
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G3735 ὄρεσιν (oros)
berg mountains
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G1510 ἦν (eimi)
är he was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G2896 κράζων (krazo)
skrika, ropa crying out
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2629 κατακόπτων (katakopto)
sarga, skada cutting
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1438 ἑαυτὸν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... himself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. tredje person ackusativ singularis maskulinum
F-3ASM
G3037 λίθοις.¶ (lithos)
sten with stones.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)