Markusevangeliet 5:3

Mannen höll till (bodde) bland gravarna och ingen kunde längre binda honom, inte ens med kedjor.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὃς   τὴν   κατοίκησιν   εἶχεν   ἐν   τοῖς   μνήμασιν.   καὶ   οὐδὲ   ἁλύσει   οὐκέτι   οὐδεὶς   ἐδύνατο   αὐτὸν   δῆσαι  

Textus Receptus (TR)

ὃς   τὴν   κατοίκησιν   εἶχεν   ἐν   τοῖς   μνήμασιν.   καὶ   οὐδὲ   ἁλύσει   οὐκέτι   οὐδεὶς   ἐδύνατο   αὐτὸν   δῆσαι  

Grundtextkommentarer

TR har 11 ord, NA har 15 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2731 κατοίκησιν (katoikesis)
tillhåll dwelling
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2192 εἶχεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... had
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G3418 μνήμασιν. (mnema)
grav tombs.
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller not even
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G0254 ἁλύσει (halusis)
kedja with a chain
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3756 + G2089 οὐκέτι (ou, ouk, ouch+eti)
inte+ännu, andra, längre, ytterliga ... no longer
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
Adverb Adverb
PRT-N +ADV
G3762 οὐδεὶς (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget anyone
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Nominativ nominativ
A-NSM-N
G1410 ἐδύνατο (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan was able
VERB Verb
imp. medium/passiv-dep. ind. imperfekt medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-INI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1210 δῆσαι (deo)
binda to bind,
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)