Markusevangeliet 5:15

När de kom till Jesus och såg (betraktade noggrant) den besatte som haft legionen i sig sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de rädda.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἔρχονται   πρὸς   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   θεωροῦσιν   τὸν   δαιμονιζόμενον   καθήμενον   ἱματισμένον   καὶ   σωφρονοῦντα,   τὸν   ἐσχηκότα   τὸν   λεγιῶνα,   καὶ   ἐφοβήθησαν.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἔρχονται   πρὸς   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   θεωροῦσιν   τὸν   δαιμονιζόμενον   καθήμενον   καὶ   ἱματισμένον   καὶ   σωφρονοῦντα,   τὸν   ἐσχηκότα   τὸν   λεγιῶνα,   καὶ   ἐφοβήθησαν.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 19 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἔρχονται (erchomai)
anlända, komma, gå they come
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PNI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2334 θεωροῦσιν (theoreo)
se, förstå see
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the [man]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G1139 δαιμονιζόμενον (daimonizomai)
besatt being demonised
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PNP-ASM
G2521 καθήμενον (kathemai)
sitta, sitta ner, sitta vid sitting,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PNP-ASM
G2439 ἱματισμένον (himatizo)
klä clothed
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-RPP-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4993 σωφρονοῦντα, (sophroneo)
vara vid sina sinnen, vara klar i h ... sound minded,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PAP-ASM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the [one] who
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2192 ἐσχηκότα (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having had
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-RAP-ASM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3003 λεγιῶνα, (legeon)
legion legion;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5399 ἐφοβήθησαν. (phobeo)
frukta they were afraid.
VERB Verb
aorist passiv dep. ind. aorist passiv deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AOI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)