Markusevangeliet 5:13

Han gav dem tillåtelse. Då for de orena andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade utför branten ner i sjön. Det var omkring 2000 svin som drunknade.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐπέτρεψεν   αὐτοῖς   καὶ   ἐξελθόντα   τὰ   πνεύματα   τὰ   ἀκάθαρτα   εἰσῆλθον   εἰς   τοὺς   χοίρους,   καὶ   ὥρμησεν   ἡ   ἀγέλη   κατὰ   τοῦ   κρημνοῦ   εἰς   τὴν   θάλασσαν   ὡς   δισχίλιοι   καὶ   ἐπνίγοντο   ἐν   τῇ   θαλάσσῃ.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐπέτρεψεν   αὐτοῖς   εὐθέως   ὁ   Ἰησοῦς.   καὶ   ἐξελθόντα   τὰ   πνεύματα   τὰ   ἀκάθαρτα   εἰσῆλθον   εἰς   τοὺς   χοίρους,   καὶ   ὥρμησεν   ἡ   ἀγέλη   κατὰ   τοῦ   κρημνοῦ   εἰς   τὴν   θάλασσαν   ἦσαν   δὲ   ὡς   δισχίλιοι   καὶ   ἐπνίγοντο   ἐν   τῇ   θαλάσσῃ.  

Grundtextkommentarer

NA har 30 ord, TR har 35 (+5).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2010 ἐπέτρεψεν (epitrepo)
tillåta, ge lov, låta He allowed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
P-DPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξελθόντα (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... having gone out,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-2AAP-NPN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G4151 πνεύματα (pneuma)
Ande spirits
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G0169 ἀκάθαρτα (akathartos)
oren unclean
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G1525 εἰσῆλθον (eiserchomai)
komma entered
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G5519 χοίρους, (choiros)
svin pigs,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3729 ὥρμησεν (hormao)
rusa rushed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0034 ἀγέλη (agele)
hjord herd
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med down
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2911 κρημνοῦ (kremnos)
brant steep bank
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2281 θάλασσαν (thalassa)
hav, sjö sea,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5613 ὡς (hos)
som about
Konj. Konjunktion
CONJ
G1367 δισχίλιοι (dischilioi)
två tusen two thousand,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4155 ἐπνίγοντο (pnigo)
strypa they were drowned
VERB Verb
imp. pass. ind. imperfekt passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IPI-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2281 θαλάσσῃ. (thalassa)
hav, sjö sea.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)