Markusevangeliet 4:38

men han [Jesus] låg i aktern och sov på en dyna. Då väckte de honom och sa: "Lärare, bryr du dig inte om att vi går under?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   αὐτὸς   ἦν   ἐν   τῇ   πρύμνῃ   ἐπὶ   τὸ   προσκεφάλαιον   καθεύδων.   καὶ   ἐγείρουσιν   αὐτὸν   καὶ   λέγουσιν   αὐτῷ·   διδάσκαλε,   οὐ   μέλει   σοι   ὅτι   ἀπολλύμεθα;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   αὐτὸς   ἦν   ἐν   τῇ   πρύμνῃ   ἐπὶ   τὸ   προσκεφάλαιον   καθεύδων.   καὶ   ἐγείρουσιν   αὐτὸν   καὶ   λέγουσιν   αὐτῷ·   διδάσκαλε,   οὐ   μέλει   σοι   ὅτι   ἀπολλύμεθα;  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4403 πρύμνῃ (prumna)
akter stern,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4344 προσκεφάλαιον (proskephalaion)
dyna, kudde cushion
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2518 καθεύδων. (katheudo)
sova sleeping.
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1453 ἐγείρουσιν (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp they wake
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγουσιν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1320 διδάσκαλε, (didaskalos)
lärare, Lärare Teacher,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3199 μέλει (melo)
bry sig om is it concern
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4771 σοι (su)
du, ni, er to You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0622 ἀπολλύμεθα; (apollumi)
gå under, bli dödad, vara förlorad ... we perish?
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
pl. första person pluralis
V-PMI-1P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)