Markusevangeliet 2:8

I sin ande visste Jesus på en gång exakt vad de tänkte inom sig, och sa till dem: "Varför tänker ni allt detta i era hjärtan?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   εὐθὺς   ἐπιγνοὺς   ὁ   Ἰησοῦς   τῷ   πνεύματι   αὐτοῦ   ὅτι   οὕτως   διαλογίζονται   ἐν   ἑαυτοῖς   λέγει   αὐτοῖς·   τί   ταῦτα   διαλογίζεσθε   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   εὐθὺς   ἐπιγνοὺς   ὁ   Ἰησοῦς   τῷ   πνεύματι   αὐτοῦ   ὅτι   οὕτως   διαλογίζονται   ἐν   ἑαυτοῖς   λέγει   αὐτοῖς·   τί   ταῦτα   διαλογίζεσθε   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν;  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2112 εὐθὺς (eutheos)
genast, strax immediately,
Adverb Adverb
ADV
G1921 ἐπιγνοὺς (epiginosko)
känna, förnimma, känna igen, veta ... having known
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det in the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4151 πνεύματι (pneuma)
Ande spirit
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... thus
Adverb Adverb
ADV
G1260 διαλογίζονται (dialogizomai)
diskutera, överväga, samtala, föra ... they are reasoning
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PNI-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... within
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῖς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ pl. tredje person dativ pluralis maskulinum
F-3DPM
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... He speaks
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem Why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G1260 διαλογίζεσθε (dialogizomai)
diskutera, överväga, samtala, föra ... reason you
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-PNI-2P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2588 καρδίαις (kardia)
hjärta, inre hearts
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G4771 ὑμῶν; (su)
du, ni, er of you?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)