Markusevangeliet 2:12

Då reste sig mannen upp på en gång och tog sin bädd (bår) och gick ut mitt framför ögonen på dem alla. Man häpnade (tappade helt fattningen) och prisade (tackade) Gud och sa: "Vi har aldrig sett något liknande förut!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἠγέρθη   καὶ   εὐθὺς   ἄρας   τὸν   κράβαττον   ἐξῆλθεν   ἔμπροσθεν   πάντων   ὥστε   ἐξίστασθαι   πάντας   καὶ   δοξάζειν   τὸν   θεὸν   λέγοντας   ὅτι   οὕτως   οὐδέποτε   εἴδομεν.¶  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἠγέρθη   καὶ   εὐθὺς   ἄρας   τὸν   κράβαττον   ἐξῆλθεν   ἔμπροσθεν   πάντων   ὥστε   ἐξίστασθαι   πάντας   καὶ   δοξάζειν   τὸν   θεὸν   λέγοντας   ὅτι   οὕτως   οὐδέποτε   εἴδομεν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1453 ἠγέρθη (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp he arose
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2112 εὐθὺς (eutheos)
genast, strax immediately,
Adverb Adverb
ADV
G0142 ἄρας (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort having taken up
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2895 κράβαττον (krabbatos)
bädd, bår mat,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1831 ἐξῆλθεν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... he went forth
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1715 ἔμπροσθεν (emprosthen)
inför before
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså ... so as for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1839 ἐξίστασθαι (existemi)
bli utom sig av förundran to be amazed
VERB Verb
pres. medium inf. presens medium infinitiv
V-PMN
G3956 πάντας (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1392 δοξάζειν (doxazo)
prisa, ära to glorify
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεὸν (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3004 λέγοντας (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... Thus
Adverb Adverb
ADV
G3763 οὐδέποτε (oudepote)
aldrig never
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G1492 εἴδομεν.¶ (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... did we see.
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-2AAI-1P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)