Markusevangeliet 15:46

Josef köpte ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han för en sten för ingången till graven.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἀγοράσας   σινδόνα,   καθελὼν   αὐτὸν   ἐνείλησεν   τῇ   σινδόνι   καὶ   ἔθηκεν   αὐτὸν   ἐν   μνημείῳ   ὃ   ἦν   λελατομημένον   ἐκ   πέτρας   καὶ   προσεκύλισεν   λίθον   ἐπὶ   τὴν   θύραν   τοῦ   μνημείου.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἀγοράσας   σινδόνα,   καὶ   καθελὼν   αὐτὸν   ἐνείλησεν   τῇ   σινδόνι   καὶ   ἔθηκεν   αὐτὸν   ἐν   μνημείῳ   ὃ   ἦν   λελατομημένον   ἐκ   πέτρας   καὶ   προσεκύλισεν   λίθον   ἐπὶ   τὴν   θύραν   τοῦ   μνημείου.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 26 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0059 ἀγοράσας (agorazo)
köpa, lösa in having bought
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G4616 σινδόνα, (sindon)
linnetyg a linen cloth,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2507 καθελὼν (kathaireo)
ta ner, utrota, störta, bryta ner having taken down
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1750 ἐνείλησεν (eneileo)
svepa he wrapped [Him]
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det in the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4616 σινδόνι (sindon)
linnetyg linen cloth
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5087 ἔθηκεν (tithemi)
sätta, lägga he laid
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3419 μνημείῳ (mnemeion)
gravmonument, grav a grave
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
R-NSN
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G2998 λελατομημένον (latomeo)
hugga cut
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-RPP-NSN
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G4073 πέτρας (petra)
klippa a rock.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4351 προσεκύλισεν (proskulio)
rulla he rolled
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3037 λίθον (lithos)
sten a stone
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2374 θύραν (thura)
dörr, port, ingång, grind door
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G3419 μνημείου. (mnemeion)
gravmonument, grav tomb.
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)