Markusevangeliet 15:43

kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre [medlem av Stora rådet, Sanhedrin] som även han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐλθὼν   Ἰωσὴφ   ὁ   ἀπὸ   Ἁριμαθαίας,   εὐσχήμων   βουλευτὴς   ὃς   καὶ   αὐτὸς   ἦν   προσδεχόμενος   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ,   τολμήσας   εἰσῆλθεν   πρὸς   τὸν   Πιλᾶτον   καὶ   ᾐτήσατο   τὸ   σῶμα   τοῦ   Ἰησοῦ.  

Textus Receptus (TR)

ἐλθὼν   Ἰωσὴφ   ὁ   ἀπὸ   Ἁριμαθαίας,   εὐσχήμων   βουλευτὴς   ὃς   καὶ   αὐτὸς   ἦν   προσδεχόμενος   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ,   τολμήσας   εἰσῆλθεν   πρὸς   τὸν   Πιλᾶτον   καὶ   ᾐτήσατο   τὸ   σῶμα   τοῦ   Ἰησοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 27 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 ἐλθὼν (erchomai)
anlända, komma, gå coming
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G2501 Ἰωσὴφ (Ioseph)
Josef Joseph
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G0707 Ἁριμαθαίας, (Arimathaia)
Arimatea Arimathea,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2158 εὐσχήμων (euschemon)
ansedd, anständig a prominent
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1010 βουλευτὴς (bouleutes)
rådsherre Council member,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det himself
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G4327 προσδεχόμενος (prosdechomai)
vänta waiting for
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0932 βασιλείαν (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ, (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5111 τολμήσας (tolmao)
våga, ha mod having boldness,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G1525 εἰσῆλθεν (eiserchomai)
komma went in
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G4091 Πιλᾶτον (Pilatos)
Pilatus Pilate
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0154 ᾐτήσατο (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära asked for
VERB Verb
aorist medium ind. aorist medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-AMI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4983 σῶμα (soma)
kropp, kollektiv kropp body
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2424 Ἰησοῦ. (Iesous)
Jesus of Jesus.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)