Markusevangeliet 15:41

De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat (understött) honom. Där [vid korset] fanns också många andra kvinnor som hade följt med honom upp till Jerusalem.
[Dessa kvinnor blev ögonvittnen till flera stora händelser i Jesu liv, hans död, se vers 40–41, begravning, se vers 47 och uppståndelsen, se Mark 16:1. Dessa tre kvinnor, tillsammans med andra från Galileen, var i Jerusalem för att betjäna honom.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

αἳ   ὅτε   ἦν   ἐν   τῇ   Γαλιλαίᾳ   ἠκολούθουν   αὐτῷ   καὶ   διηκόνουν   αὐτῷ,   καὶ   ἄλλαι   πολλαὶ   αἱ   συναναβᾶσαι   αὐτῷ   εἰς   Ἱεροσόλυμα.¶  

Textus Receptus (TR)

αἳ   καί   ὅτε   ἦν   ἐν   τῇ   Γαλιλαίᾳ   ἠκολούθουν   αὐτῷ   καὶ   διηκόνουν   αὐτῷ,   καὶ   ἄλλαι   πολλαὶ   αἱ   συναναβᾶσαι   αὐτῷ   εἰς   Ἱεροσόλυμα.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 19 ord, TR har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 αἳ (hos, he, ho)
vem who,
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis femininum
R-NPF
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἦν (eimi)
är He was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1056 Γαλιλαίᾳ (Galilaia)
Galileen Galilee,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
Plats (plats)
N-DSF-L
G0190 ἠκολούθουν (akoloutheo)
följa were following
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1247 διηκόνουν (diakoneo)
betjäna were ministering
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G0846 αὐτῷ, (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0243 ἄλλαι (allos)
annan, andra other
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
A-NPF
G4183 πολλαὶ (polus)
många, mycket, stor many,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
A-NPF
G3588 αἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis femininum
T-NPF
G4872 συναναβᾶσαι (sunanabaino)
följa med upp having come up
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis femininum
V-2AAP-NPF
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det with Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα.¶ (Hierosoluma)
Jerusalem Jerusalem.
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Plats (plats)
N-APN-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)