Markusevangeliet 15:40

Där var också några kvinnor som på avstånd noga studerade vad som skedde. Bland dem var
Maria från [staden] Magdala [vid Gennesarets västra sida som Jesus befriat från sju demoner, se Luk 8:2],
Maria, mor till den yngre Jakob och Joses [kanske Jesu mor, se Mark 6:3, eller Klopas fru, se Joh 19:25]
och Salome [mor till lärjungarna Jakob och Johannes, gift med Sebedeus, se Matt 27:56].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἦσαν   δὲ   καὶ   γυναῖκες   ἀπὸ   μακρόθεν   θεωροῦσαι   ἐν   αἷς   καὶ   Μαρία   ἡ   Μαγδαληνὴ   καὶ   Μαρία   ἡ   Ἰακώβου   τοῦ   μικροῦ   καὶ   Ἰωσῆτος   μήτηρ   καὶ   Σαλώμη,  

Textus Receptus (TR)

ἦσαν   δὲ   καὶ   γυναῖκες   ἀπὸ   μακρόθεν   θεωροῦσαι   ἐν   αἷς   ἦν   καὶ   Μαρία   ἡ   Μαγδαληνὴ   καὶ   Μαρία   ἡ   τοῦ   Ἰακώβου   τοῦ   μικροῦ   καὶ   Ἰωσῆτος   μήτηρ   καὶ   Σαλώμη,  

Grundtextkommentarer

NA har 24 ord, TR har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦσαν (eimi)
är There were
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G1135 γυναῖκες (gune)
kvinna, hustru women
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3113 μακρόθεν (makrothen)
långt håll, långväga afar off
Adverb Adverb
ADV
G2334 θεωροῦσαι (theoreo)
se, förstå looking on,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis femininum
V-PAP-NPF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G3739 αἷς (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ pl. dativ pluralis femininum
R-DPF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3137 Μαρία (Maria, Mariam)
Maria Mary
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Person (person)
N-NSF-P
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3094 Μαγδαληνὴ (Magdalene)
Magdala Magdalene,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Plats (plats)
N-NSF-LG
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3137 Μαρία (Maria, Mariam)
Maria Mary
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Person (person)
N-NSF-P
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G2385 Ἰακώβου (Iakobos)
Jakob of James
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3398 μικροῦ (mikros, comparative, mikroteros)
de små, minst least
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2500 Ἰωσῆτος (Ioses)
Joses of Joseph
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3384 μήτηρ (meter)
mor, mamma mother,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4539 Σαλώμη, (Salome)
Salome Salome,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Person (person)
N-NSF-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)