Markusevangeliet 15:39

När officeren [som förde befälet vid avrättningen] som stod mitt emot honom såg hur han gav upp andan sa han: "Denne man måste ha varit Guds Son!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἰδὼν   δὲ   ὁ   κεντυρίων   ὁ   παρεστηκὼς   ἐξ   ἐναντίας   αὐτοῦ   ὅτι   οὕτως   ἐξέπνευσεν,   εἶπεν·   ἀληθῶς   οὗτος   ὁ   ἄνθρωπος   υἱὸς   θεοῦ   ἦν.  

Textus Receptus (TR)

ἰδὼν   δὲ   ὁ   κεντυρίων   ὁ   παρεστηκὼς   ἐξ   ἐναντίας   αὐτοῦ   ὅτι   οὕτως   κράξας   ἐξέπνευσεν,   εἶπεν·   ἀληθῶς   οὗτος   ὁ   ἄνθρωπος   υἱὸς   θεοῦ   ἦν.  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 21 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 ἰδὼν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... Having seen
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2760 κεντυρίων (kenturion)
officer centurion
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3936 παρεστηκὼς (paristemi, paristano)
stå bredvid, genast ge, bära fram, ... having stood
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-RAP-NSM
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G1727 ἐναντίας (enantios)
emot, mot opposite of
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... thus
Adverb Adverb
ADV
G1606 ἐξέπνευσεν, (ekpneo)
ge upp andan He breathed His last,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud he said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0230 ἀληθῶς (alethos)
förvisso, i sanning, verkligen Truly
Adverb Adverb
ADV
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling [the] Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1510 ἦν. (eimi)
är was!
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)