Markusevangeliet 15:36

Men en av dem [kanske den romerska officeren som nämns i vers 39] sprang fram och fyllde en svamp med surt vin [billigt vin som slavar och soldater drack] och satte den på en stav och gav honom att dricka och sa [till folkskaran]: "Vänta (låt honom vara), låt oss se om Elia kommer och tar ner honom."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

δραμὼν   δέ   τις   καὶ   γεμίσας   σπόγγον   ὄξους,   περιθεὶς   καλάμῳ   ἐπότιζεν   αὐτόν   λέγων·   ἄφετε,   ἴδωμεν   εἰ   ἔρχεται   Ἠλίας   καθελεῖν   αὐτόν.  

Textus Receptus (TR)

δραμὼν   δέ   τις   καὶ   γεμίσας   σπόγγον   ὄξους,   περιθεὶς   τε   καλάμῳ   ἐπότιζεν   αὐτόν   λέγων·   ἄφετε,   ἴδωμεν   εἰ   ἔρχεται   Ἠλίας   καθελεῖν   αὐτόν.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 19 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5143 δραμὼν (trecho)
springa Having run
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1161 δέ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G5100 τις (tis)
något, någon, några someone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1072 γεμίσας (gemizo)
fylla, bli full having filled
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G4699 σπόγγον (spoggos)
svamp a sponge
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3690 ὄξους, (oxos)
vinäger with vinegar,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G4060 περιθεὶς (peritithemi)
sätta omkring, klä på, hänga på ... having put [it]
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G2563 καλάμῳ (kalamos)
strå, rör, penna on a reed,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4222 ἐπότιζεν (potizo)
vattna, ge att dricka was giving to drink
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0846 αὐτόν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3004 λέγων· (lego)
säger saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G0863 ἄφετε, (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... Wait!
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-2AAM-2P
G1492 ἴδωμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... let us see
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-2AAS-1P
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G2064 ἔρχεται (erchomai)
anlända, komma, gå comes
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G2243 Ἠλίας (Helias)
Elia Elijah
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2507 καθελεῖν (kathaireo)
ta ner, utrota, störta, bryta ner to take down
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0846 αὐτόν. (autos)
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)