Markusevangeliet 15:34

Vid nionde timmen (klockan tre) ropade Jesus med hög röst [och citerade Ps 22:1 på arameiska, men med vissa hebreiska drag]:
"Eloi, Eloi, lema sabaktani?" Det betyder:
"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   τῇ   ἐνάτῃ   ὥρᾳ   ἐβόησεν   ὁ   Ἰησοῦς   φωνῇ   μεγάλῃ   ελωι   ελωι,   λεμα   σαβαχθανι;   ὅ   ἐστιν   μεθερμηνευόμενον·   ὁ   θεός   μου   ὁ   θεός   μου,   εἰς   τί   ἐγκατέλιπές   με;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   τῇ   ἐνάτῃ   τῇ   ὥρᾳ   ἐβόησεν   ὁ   Ἰησοῦς   φωνῇ   μεγάλῃ   λέγων·   ελωι   ελωι,   λεμα   σαβαχθανι;   ὅ   ἐστιν   μεθερμηνευόμενον·   ὁ   θεός   μου   ὁ   θεός   μου,   εἰς   τί   ἐγκατέλιπές   με;  

Grundtextkommentarer

NA har 26 ord, TR har 28 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det on the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1766 ἐνάτῃ (ennatos)
nionde ninth
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G5610 ὥρᾳ (hora)
timme, ögonblick hour,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0994 ἐβόησεν (boao)
ropa cried out
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G5456 φωνῇ (phone)
röst, rop in a voice
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3173 μεγάλῃ (megas)
stor, mäktig, viktig loud,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G1682 ελωι (eloi)
Eloi, min Gud Eloi,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
Arameiska Arameiska
N-VSM-ARAM
G1682 ελωι, (eloi)
Eloi, min Gud Eloi,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
Arameiska Arameiska
N-VSM-ARAM
G2982 λεμα (lama, lamma)
lema, varför lema
Adverb Adverb
Arameiska Arameiska
ADV-ARAM
G4518 σαβαχθανι; (sabachthani)
"du har övergivit mig" sabachthani?
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-AAI-2S
G3739 (hos, he, ho)
vem Which
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
R-NSN
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3177 μεθερμηνευόμενον· (methermeneuo)
det betyder being translated,
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-PPP-NSN
G3588 (ho, he)
–, den, det O
Bestämd artikel Bestämd artikel
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
T-VSM
G2316 θεός (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 (ho, he)
–, den, det O
Bestämd artikel Bestämd artikel
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
T-VSM
G2316 θεός (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G1473 μου, (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G1459 ἐγκατέλιπές (egkataleipo)
överge, lämna have You forsaken
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-AAI-2S
G1473 με; (ego)
mig Me?”
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)