Markusevangeliet 15:32

Låt den Smorde (Messias, Kristus), Israels Kung nu komma ner från korset, så vi får se och tro på honom!" Även de som var korsfästa tillsammans med honom hånade (förolämpade, skymfade) honom.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὁ   χριστός,   ὁ   βασιλεὺς   Ἰσραήλ,   καταβάτω   νῦν   ἀπὸ   τοῦ   σταυροῦ   ἵνα   ἴδωμεν   καὶ   πιστεύσωμεν   καὶ   οἱ   συνεσταυρωμένοι   σὺν   αὐτῷ   ὠνείδιζον   αὐτόν.¶  

Textus Receptus (TR)

ὁ   χριστός,   ὁ   βασιλεὺς   τοῦ   Ἰσραήλ,   καταβάτω   νῦν   ἀπὸ   τοῦ   σταυροῦ   ἵνα   ἴδωμεν   καὶ   πιστεύσωμεν   καὶ   οἱ   συνεσταυρωμένοι   σὺν   αὐτῷ   ὠνείδιζον   αὐτόν.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 21 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5547 χριστός, (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-NSM-T
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0935 βασιλεὺς (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung King
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2474 Ἰσραήλ, (Israel)
israel of Israel,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Plats (plats)
N-GSM-L
G2597 καταβάτω (katabaino)
komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ... he should descend
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-2AAM-3S
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4716 σταυροῦ (stauros)
kors cross,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ἴδωμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... we may see
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-2AAS-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4100 πιστεύσωμεν (pisteuo)
att tro may believe
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-AAS-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4957 συνεσταυρωμένοι (sustauroo)
korsfäst med crucified
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-RPP-NPM
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3679 ὠνείδιζον (oneidizo)
gå till rätta med, smäda were upbraiding
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G0846 αὐτόν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)