Markusevangeliet 15:31

På samma sätt talade också översteprästerna tillsammans med de skriftlärda när de förlöjligade (skämtade om) honom sinsemellan och sa: "Han räddade (frälste) andra, men sig själv kan han inte rädda!

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὁμοίως   καὶ   οἱ   ἀρχιερεῖς   ἐμπαίζοντες   πρὸς   ἀλλήλους   μετὰ   τῶν   γραμματέων   ἔλεγον·   ἄλλους   ἔσωσεν,   ἑαυτὸν   οὐ   δύναται   σῶσαι·  

Textus Receptus (TR)

ὁμοίως   δὲ   καὶ   οἱ   ἀρχιερεῖς   ἐμπαίζοντες   πρὸς   ἀλλήλους   μετὰ   τῶν   γραμματέων   ἔλεγον·   ἄλλους   ἔσωσεν,   ἑαυτὸν   οὐ   δύναται   σῶσαι·  

Grundtextkommentarer

NA har 17 ord, TR har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3668 ὁμοίως (homoios)
samma sak, samma sätt, även, dessut ... Likewise
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς (archiereus)
överstepräst chief priests,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G1702 ἐμπαίζοντες (empaizo)
håna mocking
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G4314 πρὸς (pros)
till among
Preposition Preposition
PREP
G0240 ἀλλήλους (allelon)
varandra one another,
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
C-APM
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G1122 γραμματέων (grammateus)
skriftlärd scribes,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3004 ἔλεγον· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... were saying,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G0243 ἄλλους (allos)
annan, andra Others
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G4982 ἔσωσεν, (sozo)
frälsa, rädda, befria, upprätta, he ... He saved;
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1438 ἑαυτὸν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... Himself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. tredje person ackusativ singularis maskulinum
F-3ASM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1410 δύναται (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan He is able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G4982 σῶσαι· (sozo)
frälsa, rädda, befria, upprätta, he ... to save.
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)