Markusevangeliet 12:1

Han började tala till dem i liknelser: "En man planterade en vingård, murade en mur kring den [för att skydda från vilda djur], högg ut ett presskar [under vinpressen för att samla upp saften från de pressade druvorna] och byggde ett vakttorn. [Vingården är en välkänd symbol på landet Israel, se t.ex. Jes 5:1–2.] Därefter arrenderade han ut den till vinodlare (vingårdsarbetare) och reste bort.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἤρξατο   αὐτοῖς   ἐν   παραβολαῖς   λαλεῖν·   ἀμπελῶνα   ἄνθρωπος   ἐφύτευσεν   καὶ   περιέθηκεν   φραγμὸν   καὶ   ὤρυξεν   ὑπολήνιον   καὶ   ᾠκοδόμησεν   πύργον   καὶ   ἐξέδετο   αὐτὸν   γεωργοῖς   καὶ   ἀπεδήμησεν  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἤρξατο   αὐτοῖς   ἐν   παραβολαῖς   λαλεῖν·   ἀμπελῶνα   ἄνθρωπος   ἐφύτευσεν   καὶ   περιέθηκεν   φραγμὸν   καὶ   ὤρυξεν   ὑπολήνιον   καὶ   ᾠκοδόμησεν   πύργον   καὶ   ἐξέδετο   αὐτὸν   γεωργοῖς   καὶ   ἀπεδήμησεν  

Grundtextkommentarer

TR har 23 ord, NA har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0757 ἤρξατο (archo)
regera He began
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3850 παραβολαῖς (parabole)
liknelse, sinnebild parables
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G2980 λαλεῖν· (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... to speak:
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G0290 ἀμπελῶνα (ampelon)
vingård A vineyard
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa a man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5452 ἐφύτευσεν (phuteuo)
plantera planted,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4060 περιέθηκεν (peritithemi)
sätta omkring, klä på, hänga på ... he placed around [it]
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G5418 φραγμὸν (phragmos)
staket, mur a fence,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3736 ὤρυξεν (orusso)
gräva dug
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G5276 ὑπολήνιον (hupolenion)
presskar a wine vat,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3618 ᾠκοδόμησεν (oikodomeo, oikodomos, Ac)
bygga, uppbygga built
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G4444 πύργον (purgos)
torn a tower,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1554 ἐξέδετο (ekdidomi)
arrendera ut rented out
VERB Verb
2:a aorist medium ind. andra aorist medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AMI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1092 γεωργοῖς (georgos)
odlare, vinodlare to farmers,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0589 ἀπεδήμησεν (apodemeo)
resa utomlands, resa till ett avläg ... traveled abroad.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)