Markusevangeliet 1:45

Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Det fortsatte att komma folk till honom från alla håll.
[Detta är det första av flera tillfällen där Jesus uppmanar den som blivit helad att inte berätta detta, se också Mark 1:34; 3:12; 5:43; 7:36; 8:26, 30; 9:9. Här är troligtvis anledningen att mannen ska följa lagen. En annan orsak är att uppmärksamheten kring undren skulle leda till att folket ville göra honom till kung med våld, se Joh 6:15. Det sker vid flera tillfällen och sensation kring Jesus tvingar honom att dra sig undan till öde platser.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὁ   δὲ   ἐξελθὼν   ἤρξατο   κηρύσσειν   πολλὰ   καὶ   διαφημίζειν   τὸν   λόγον   ὥστε   μηκέτι   αὐτὸν   δύνασθαι   φανερῶς   εἰς   πόλιν   εἰσελθεῖν,   ἀλλ᾽   ἔξω   ἐπ᾽   ἐρήμοις   τόποις   ἦν.   καὶ   ἤρχοντο   πρὸς   αὐτὸν   πάντοθεν.¶  

Textus Receptus (TR)

ὁ   δὲ   ἐξελθὼν   ἤρξατο   κηρύσσειν   πολλὰ   καὶ   διαφημίζειν   τὸν   λόγον   ὥστε   μηκέτι   αὐτὸν   δύνασθαι   φανερῶς   εἰς   πόλιν   εἰσελθεῖν,   ἀλλ᾽   ἔξω   ἐπ᾽   ἐρήμοις   τόποις   ἦν.   καὶ   ἤρχοντο   πρὸς   αὐτὸν   πάντοθεν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 27 ord, NA har 29 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξελθὼν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... having gone out,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G0757 ἤρξατο (archo)
regera he began
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G2784 κηρύσσειν (kerusso)
predika, ropa ut, berätta to proclaim
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G4183 πολλὰ (polus)
många, mycket, stor much
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1310 διαφημίζειν (diaphemizo)
sprida rykte om någon, ryktesspridn ... to spread abroad
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3056 λόγον (logos)
ord, resonemang matter,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså ... so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3371 μηκέτι (meketi)
inte längre, aldrig mer, inte no longer
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1410 δύνασθαι (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan to be able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. inf. presens medium eller passiv-deponent infinitiv
V-PNN
G5320 φανερῶς (phaneros)
öppet openly
Adverb Adverb
ADV
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into [the]
Preposition Preposition
PREP
G4172 πόλιν (polis)
stad city
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1525 εἰσελθεῖν, (eiserchomai)
komma to enter;
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1854 ἔξω (exo)
utanför, bort out
Adverb Adverb
ADV
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till in
Preposition Preposition
PREP
G2048 ἐρήμοις (eremos)
vildmark, ödemark, öken solitary
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G5117 τόποις (topos)
plats places
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G1510 ἦν. (eimi)
är He was,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἤρχοντο (erchomai)
anlända, komma, gå they were coming
VERB Verb
imp. medium/passiv-dep. ind. imperfekt medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-INI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3840 πάντοθεν.¶ (pantothen)
på alla sidor from every side.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)