Markusevangeliet 1:44

och sa: "Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen [i Jerusalem] och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem." [3 Mos 14:1–32]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   λέγει   αὐτῷ·   ὅρα,   μηδενὶ   μηδὲν   εἴπῃς·   ἀλλ᾽   ὕπαγε,   σεαυτὸν   δεῖξον   τῷ   ἱερεῖ   καὶ   προσένεγκε   περὶ   τοῦ   καθαρισμοῦ   σου   ἃ   προσέταξεν   Μωϋσῆς   εἰς   μαρτύριον   αὐτοῖς.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... He says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3708 ὅρα, (horao)
se do see [that]
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G3367 μηδενὶ (medeis, medemia, meden)
för någon, ingenting, inte, ingen nothing
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G3367 μηδὲν (medeis, medemia, meden)
för någon, ingenting, inte, ingen to none
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Nominativ nominativ
A-ASN-N
G2036 εἴπῃς· (epo)
tala, skicka ut ljud may you speak.
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-2AAS-2S
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But
Konj. Konjunktion
CONJ
G5217 ὕπαγε, (hupago)
do go,
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G4572 σεαυτὸν (seautou)
dig själv yourself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis maskulinum
F-2ASM
G1166 δεῖξον (deiknuo)
visa do show
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2409 ἱερεῖ (hiereus)
präst priest,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4374 προσένεγκε (prosphero)
offra do offer
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2512 καθαρισμοῦ (katharismos)
rening cleansing
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G3739 (hos, he, ho)
vem what
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
R-APN
G4367 προσέταξεν (prostasso)
befalla commanded
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3475 Μωϋσῆς (Moseus, Moses, Mouses)
Mose Moses,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3142 μαρτύριον (marturion)
vittnesbörd a testimony
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0846 αὐτοῖς. (autos)
honom, dem, henne, den, det to them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)