Markusevangeliet 1:39

Han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut demonerna.
[Enligt den judiske historikern Josefus (37-100 e.Kr.) fanns det 204 byar och 15 städer i Galileen. Han beskriver även hur invånarna i Galileen "varit vana vid krig från sin ungdom, och krigen har alltid varit många." Han beskriver också hur terrängen är varierad med träd och slätter och använder formuleringen: "Området lockar den mest late att ägna sig åt jordbruk, eftersom det är så lätt att odla!"]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἦλθεν   κηρύσσων   εἰς   τὰς   συναγωγὰς   αὐτῶν   εἰς   ὅλην   τὴν   Γαλιλαίαν   καὶ   τὰ   δαιμόνια   ἐκβάλλων.¶  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἦλθεν   κηρύσσων   εἰς   τὰς   συναγωγὰς   αὐτῶν   εἰς   ὅλην   τὴν   Γαλιλαίαν   καὶ   τὰ   δαιμόνια   ἐκβάλλων.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 11 ord, NA har 15 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἦλθεν (erchomai)
anlända, komma, gå He was going,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2784 κηρύσσων (kerusso)
predika, ropa ut, berätta preaching
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G4864 συναγωγὰς (sunagoge)
synagoga, församling synagogues
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3650 ὅλην (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g ... all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1056 Γαλιλαίαν (Galilaia)
Galileen Galilee,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Plats (plats)
N-ASF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G1140 δαιμόνια (daimonion)
demon demons
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1544 ἐκβάλλων.¶ (ekballo)
ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut casting out.
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)