Markusevangeliet 1:34

Jesus botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner, och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var. [Lukas beskriver hur Jesus lägger händerna på var och en av dem, se Luk 4:40.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἐθεράπευσεν   πολλοὺς   κακῶς   ἔχοντας   ποικίλαις   νόσοις   καὶ   δαιμόνια   πολλὰ   ἐξέβαλεν   καὶ   οὐκ   ἤφιεν   λαλεῖν   τὰ   δαιμόνια   ὅτι   ᾔδεισαν   αὐτόν  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2323 ἐθεράπευσεν (therapeuo)
hela, bota, tillbe He healed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G4183 πολλοὺς (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2560 κακῶς (kakos)
vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, i ... sick
Adverb Adverb
ADV
G2192 ἔχοντας (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G4164 ποικίλαις (poikilos)
olika of various
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
A-DPF
G3554 νόσοις (nosos)
sjukdom diseases,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1140 δαιμόνια (daimonion)
demon demons
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G4183 πολλὰ (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G1544 ἐξέβαλεν (ekballo)
ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut He cast out.
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0863 ἤφιεν (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... He was allowing
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G2980 λαλεῖν (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... to speak
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G1140 δαιμόνια (daimonion)
demon demons,
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ᾔδεισαν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... they knew
VERB Verb
2:a pl. perf. aktiv ind. andra pluskvamperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2LAI-3P
G0846 αὐτόν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)