Matteusevangeliet 9:6

Men för att ni ska veta vilken makt (auktoritet) Människosonen har här på jorden att förlåta synder" – så sa han sedan till den lame – "Stå upp, ta din bår (bädd) och gå hem!"
[Mitt i svaret till de skriftlärda riktar sig Jesus till den lame i stället, och meningen avslutas inte i ord, utan genom handling!]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἵνα   δὲ   εἰδῆτε   ὅτι   ἐξουσίαν   ἔχει   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐπὶ   τῆς   γῆς   ἀφιέναι   ἁμαρτίας,   τότε   λέγει   τῷ   παραλυτικῷ·   ἐγερθεὶς   ἆρόν   σου   τὴν   κλίνην   καὶ   ὕπαγε   εἰς   τὸν   οἶκόν   σου.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 30 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα (hina)
för att, till So that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 εἰδῆτε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you may have known
VERB Verb
perf. aktiv subj. perfekt aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-RAS-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1849 ἐξουσίαν (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2192 ἔχει (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... has
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa of Man
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς (ge)
jorden, land, marken, trakten earth
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0863 ἀφιέναι (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... to forgive
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G0266 ἁμαρτίας, (hamartia)
synd, syndig handling sins...
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... He says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3885 παραλυτικῷ· (paralutikos)
förlamad paralytic,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G1453 ἐγερθεὶς (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp Having arisen,
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-APP-NSM
G0142 ἆρόν (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort do take up
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G4771 σου (su)
du, ni, er your
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2825 κλίνην (kline)
säng mat,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5217 ὕπαγε (hupago)
do go
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3624 οἶκόν (oikos)
hus, hem, familj house
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4771 σου. (su)
du, ni, er of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)