Matteusevangeliet 9:4

Jesus såg (visste) vad de tänkte och sa: "Varför bär ni onda tankar i era hjärtan?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἰδὼν   ὁ   Ἰησοῦς   τὰς   ἐνθυμήσεις   αὐτῶν   εἶπεν·   ἱνατί   ἐνθυμεῖσθε   πονηρὰ   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἰδὼν   ὁ   Ἰησοῦς   τὰς   ἐνθυμήσεις   αὐτῶν   εἶπεν·   ἱνατί   ὑμεῖς   ἐνθυμεῖσθε   πονηρὰ   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν;  

Grundtextkommentarer

NA har 15 ord, TR har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ἰδὼν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... knowing
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G1761 ἐνθυμήσεις (enthumesis)
tankar, fantasi thoughts
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud He said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2443 + G5101 ἱνατί (hina+tis)
för att, till+vad, vilken, vem so why
Konj. Konjunktion
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
CONJ +I-NSN
G1760 ἐνθυμεῖσθε (enthumeomai)
tänka, begrunda, fundera think
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-PNI-2P
G4190 πονηρὰ (poneros)
ondskefull evil
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2588 καρδίαις (kardia)
hjärta, inre hearts
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G4771 ὑμῶν; (su)
du, ni, er of you?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)