Matteusevangeliet 9:28

När han kom till huset [Petrus hus i Kapernaum där han bodde] kom de blinda männen fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἐλθόντι   δὲ   εἰς   τὴν   οἰκίαν   προσῆλθον   αὐτῷ   οἱ   τυφλοί,   καὶ   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   πιστεύετε   ὅτι   δύναμαι   τοῦτο   ποιῆσαι;   λέγουσιν   αὐτῷ·   ναὶ   κύριε.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064
ἐλθόντι (elthonti)
anlända, komma, gå
Having come
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-2AAP-DSM
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
now
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519
εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot
into
Preposition Preposition
PREP
G3588
τὴν (ten)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3614
οἰκίαν (oikian)
hus, hem, hushåll, från huset
house,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4334
προσῆλθον (proselthon)
komma
came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0846
αὐτῷ (ayto)
honom, dem, henne, den, det
to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588
οἱ (oi)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G5185
τυφλοί, (typhloi,)
blind
blind [men],
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004
λέγει (legei)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ...
says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846
αὐτοῖς (aytois)
honom, dem, henne, den, det
to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3588
(o)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424
Ἰησοῦς· (Iesoys.)
Jesus
Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4100
πιστεύετε (pisteyete)
tro, lita på
Believe you
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3754
ὅτι (oti)
att, eftersom
that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1410
δύναμαι (dynamai)
kunna, vara kapabel, kan
I am able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G3778
τοῦτο (toyto)
detta, denne, han, det samma, denne ...
this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G4160
ποιῆσαι; (poiesai;)
göra
to do?
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3004
λέγουσιν (legoysin)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ...
They say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G0846
αὐτῷ· (ayto.)
honom, dem, henne, den, det
to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3483
ναὶ (nai)
ja, jo
Yes,
Partikel Partikel
PRT
G2962
κύριε. (kyrie.)
Herren, herre
Lord.
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)